Norit iš buvusio partnerio (sugyventinio/ ės) gauti pinigų, pirmiau pasitarkit su advokatu…

Mūsų kontoros advokatas Aleksander Višnevski, Vilniaus apygardos teisme, kaip apeliacinės instancijos teisme, įrodė, kad nesusituokę partneriai išlaidas turi dalintis proporcingai.

Vilniaus apygardos teismas 2015-09-08 sprendimu, panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo išspręsta byla dėl nesusituokusių asmenų bendrų išlaidų paskirstymo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs teismų praktiką, kad nesusituokusių asmenų (partnerių) bendras gyvenimas vertinamas kaip jungtinė veikla, todėl jai taikomos jungtinę veiklą reglamentuojančios teisės normos.

Ieškovė kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, nurodė, kad su atsakovu vedė bendrą ūkį, gyveno atsakovui priklausančiame bute, mokėjo už butui teikiamas komunalines paslaugas. Mokėjimams pagrįsti ieškovė pateikė atitinkamus įrodymus. Ieškovė savo reikalavimą motyvavo tuo, kad gyvenant kartu, mokėdama už butui teikiamas komunalines paslaugas, išlaikė atsakovui priklausantį turtą.

Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atstovaujamas advokato Aleksander Višnevski įrodinėjo, kad išlaidos už komunalines paslaugas suteiktas butui, kuriame partneriai gyveno, sudaro tik dalį visų, jungtinės veiklos metu patirtų, išlaidų. Atsakovas nurodė, kad patyrė daugiau išlaidų nei ieškovė, todėl reikia vertinti visas partnerių jungtinės veiklos metu patirtas išlaidas ir skirstyti jas proporcingai. Tik įvertinus visas šalių jungtinei veiklai patirtas išlaidas, galima priimti sprendimą.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-04-01 sprendimu ieškinį tenkino visa apimtimi ir priteisė ieškovei jos prašomas sumas. Atsakovas nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu pateikė apeliaciją.

Vilniaus apygardos teismas 2015-09-08 sprendimu, panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir pažymėjo, kad jungtinės veiklos sutartis priskiriama prie bendradarbiavimo sutarčių grupės, t.y. sutarčių, kurių skiriamasis požymis, šalių bendri tikslai. Teismas nurodė, kad jungtinės veiklos dalyviai negali reikalauti naudos tik sau pačiam, jungtinės veiklos dalyviai dalijasi tiek pelną, tiek nuostolius ir bendrai atsako pagal iš bendros veiklos kilusias prievoles. Teismas konstatavo, kad partneriai už bendras išlaidas atsako lygiomis dalimis, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas nepagrįstai, neįvertino kiek šalys bendrai patyrė išlaidų jungtinei veiklai, o atsakovas yra pakankamai prisidėjęs prie bendro šalių gyvenimo. Teismas nutarė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė neteisėtą sprendimą, nepagrįstai priteisė ieškovei jos prašomą sumą, todėl sprendimą panaikino.

„Šis sprendimas, kaip apeliacinės instancijos teismo sprendimas, turės reikšmės teismų praktikos formavimuisi, kai nesusituokę, jungtinę veiklą vykdantys partneriai, norės įvertinti ir pasidalinti jų patirtas jungtinės veiklos išlaidas.“- pažymėjo advokatas Aleksander Višnevski.


mm@misiunas.lt +370 5 2758858